Často kladené otázky

Ako orezať strom? Je potrebné povolenie na orezanie stromu? Aké stromy je možné presadiť? Odpovedáme na vaše najčastejšie otázky.

Čo to je arboristika?

Je to odbor, ktorý rieši vzťah človeka a stromu na praktickej a teoretickej úrovni. Arboristika je odborné remeslo, kde arborista je odborník, ktorý vie posúdiť riziká spojené s konkrétnym stromom a stanoviskom, kde strom rastie. Arborista vie navrhnúť a zrealizovať ošetrenie alebo opatrenie (orezanie, výrub, presadbu atď.) takým spôsobom, aby neznížil životnosť dreviny a pritom eliminoval všetky riziká vyplývajúce zo situácie.

Prečo dať strom orezať arboristovi?

Výsledkom práce odborne spôsobilej firmy je zrealizovaný zásah, ktorý drevine neznižuje životnosť a dlhodobo eliminuje riziká (pád konárov a podobne). Za predpokladu pravidelnej starostlivosti o drevinu.

Ako zistím či je môj strom zdravý a bezpečný?

Jednoduchá pomôcka na našom webe Vám umožní získať približnú predstavu o zdravotnom stave vášho stromu, prípadne predstavu o rizikách spojených so stanoviskom. Najdôležitejšia je však obhliadka stromu na mieste. Samotný rez stromu sa dá realizovať aj bez predbežnej obhliadky - za predpokladu navrhnutia zásahu priamo na mieste tesne pred realizáciou prác.

Ako orezať strom?

V ponuke služieb pre firmy môžete nájsť ponuku rezov kategorizovaných podľa charakteru prác. Pokiaľ realizujeme rez súkromným osobám, zásah realizujeme komplexne, takže sú na strome realizované všetky opatrenia bez nutnosti ich konkrétnej špecifikácie.

Je potrebné povolenie na orezanie stromu?

Za predpokladu, že sa strom nachádza na Vašom pozemku, povolenie nie je potrebné. V prípade, že sa drevina nachádza na pozemku iného vlastníka, je potrebný jeho písomný súhlas s overeným podpisom a kópiou katastrálnej mapy. Ak ide o pozemok mesta/obce, postupuje sa podobne - žiadosť sa predkladá na úrade, tiež platíte správny poplatok. Ak však žiadate zrealizovať práce vo vlastnej réžii, prípadne ste našli firmu na realizáciu, uvedené treba do žiadosti pripísať.

Ako postupovať pri výrube stromu?

V tomto prípade povolenie na výrub vybavujete, aj keď ste vlastníkom pozemku. Zmeriate obvod stromu vo výške 130cm od zeme. Ak je priemer väčší ako 40cm, potrebujete povolenie. Tlačivo (žiadosť o výrub) by mala mať každá obec k dispozícii na svojom webe, prípadne úrade. Ak nie ste vlastník, postupujete rovnako ,ako je uvedené pri orezaní stromu na cudzom pozemku.

Ako efektívne vyčistiť pozemok?

V našom strojnom parku máme k dispozícii pásový mini nakladač, na ktorý máme rôzne typy náradia pre výkon prác s ťažkými bremenami a tiež na čistenie pozemkov. Ako ideálne náradie na plošné čistenie/kosenie máme mulčovaciu kosačku (mulčovač), ktorý je schopný poradiť si s vysokou a tvrdou trávou a krovinami do priemeru 4 cm (merané pri zemi).Výsledkom prejazdu stroja je na povrchu ležiaci mulč.

Akú techniku máte k dispozícii pri čistení pozemku a iných prácach?

Väčšiu časť našej techniky tvoria špeciálne stroje: výkonná pásová fréza na pne Vermeer, lesná fréza na pásovom nosiči, šmykový pásový nakladač/manipulátor Vermeer, pásový štiepkovač Jensen.

Aké stromy je možné presadiť?

Teoreticky je možné presadiť všetko. Otázkou je však ekonomické hľadisko tejto služby. Ekonomicky únosná miera presadby stromov je ich strojné presádzanie. Na tieto práce používame stroje Optimal tree spade, pri ktorých je maximálna veľkosť pôdneho koreňového balu (pri presádzanom strome) 2,5m kubického. Uskutočniteľnosť takejto presadby je nutné plánovať so značným časovým predstihom vzhľadom na vyťaženosť strojov a vhodnosti termínu. Obhliadka cieľových drevín na presadbu je nevyhnutnosťou.

Na čo by som sa mal pripraviť pri frézovaní pňa?

Pri frézovaní pňov je dôležitá dostupnosť. Stroj, ktorý používame, má šírku prejazdu 130 cm, pri ktorej treba rátať s rezervou 5-10 cm. Výkonom patrí k najvýkonnejším strojom na trhu. Hĺbka frézovania je 40 cm, pri odkopaní terénu je možné frézovať hlbšie. Po odfrézovaní pňa zostávajú na mieste piliny zmiešané so zeminou. Ich objem môže byť značný vzhľadom na prekyprenie pôdy a objem vzduchu v materiáli.

Je možné odfrézovať peň aj v dlažbe, či chodníku?

Áno, je nutné však dlažbu či chodník pripraviť. Uvedené záležitosti riešime pri obhliadkach.

Akreditácia

Partneri

Kontakt

Tree Care, s.r.o.

Lipová 64/1
Piešťany 921 01

Tel.: +421 904 385 430
E-mail: