Čistenie pozemkov

Máte na pozemku starú stavbu, ktorú chcete odstrániť? Efektívne riešenie je realizovať búranie spolu s likvidáciou porastu mulčovaním lesnou frézou.

Často sa stretávame s požiadavkou plošnej likvidácie nepriechodných porastov. Bývajú to zanedbané záhrady, sady, vinice či pozemky v príprave na výstavbu. Ručná práca je v týchto prípadoch extrémne náročná a neefektívna. Preto využívame pri klčovaní porastov, pásovú lesnú frézu. Stroj kladivovými hrotmi vo vysokých otáčkach likviduje dreviny do priemeru 20cm. Z porastu sa stáva mulč, z ktorého sa pri rozklade uvoľňujú živiny naspäť do pôdy . Výhodou takéhoto postupu je, že v jednom kroku sa vyrieši vyčistenie pozemku a likvidácia hmoty, ktorá by sa bežnými postupmi musela spracúvať v niekoľkých krokoch.

V situácii, kde neprebieha likvidácia porastov plošne, je možné využiť kombináciu rôznych prístupov a techník. Pri selektívnom výrube efektívne využívame pásové rýpadlo, ktorým sa ľahko vyťažená hmota zmanipuluje a následne zoštiepkuje pristaveným štiepkovačom. Pokiaľ to podmienky na mieste dovoľujú pne je možné rýpadlom vytrhať a zmanipulovať na skládku. Častou požiadaukou býva nenarušiť terén výkopmi a likvidovať pne bez odpadovo. V takýchto prípadoch používame na rýchle a efektívne odstránenie pňov našu pňovú frézu, ktorou sme schopný zlikvidovať desiatky pňov za deň.

 

Akreditácia

Partneri

Kontakt

Tree Care, s.r.o.

Lipová 64/1
Piešťany 921 01

Tel.: +421 904 385 430
E-mail: