Orezávanie a pílenie stromov

Zavadzajú konáre vášho stromu susedovi? Alebo sa bojíte, že sa konár môže zlomiť a spôsobiť škodu? Tu nájdete, čo potrebujete.

Na základe obhliadky a konzultácie so zákazníkom navrhujeme vhodný odborný orez stromov. Východiskom pre návrh vhodného ošetrenia stromu je jeho druh, vek, zdravotný stav a lokálne podmienky na stanovisku. Vyhodnotenie všetkých faktorov a rizík v našej firme vykonávajú akreditovaní alebo certifikovaní arboristi, ktorí prešli odborným preskúšaním pred komisiou a orezávaniu stromov sa venujú profesionálne. Dôkladné odborné posúdenie dreviny je predpokladom pre kvalitne prevedené ošetrenie stromu rezom.

Orezávanie a pílenie stromov

Akreditácia

Partneri

Kontakt

Tree Care, s.r.o.

Lipová 64/1
Piešťany 921 01

Tel.: +421 904 385 430
E-mail: