Posudzovanie stavu stromov

Neviete, čo so stromami na vašom pozemku? Najdôležitejšou informáciou je poznať ich stav.

Na požiadanie vyhotovujeme posudky na stromy s doporučenými opatreniami. Východiskom pre návrh správneho spôsobu ošetrenia stromu je posúdenie stavu na mieste. Vyhodnotením všetkých vstupných informácii je možné predísť ujme na zdraví a majetku. Výkonom vhodne plánovaného ošetrenia býva predĺženie životnosti stromu na stanovisku a zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti. Posudky u nás vyhotovujú len akreditovaní arboristi, ktorí svoju odbornú zdatnosť preukázali dĺžkou praxe a dokladom o preskúšaní.

Posudzovanie stavu stromov

Akreditácia

Partneri

Kontakt

Tree Care, s.r.o.

Lipová 64/1
Piešťany 921 01

Tel.: +421 904 385 430
E-mail: