Rekultivácia a likvidácia porastov

Zanedbaná, zarastajúca plocha, či náletové dreviny bývajú bežnou súčasťou prác, ktoré pri likvidácii a rekultivácii porastov riešime za pomoci našej techniky.

Dôvodom na likvidáciu porastu, prípadne rekultiváciu pozemku, je prinavrátenie pozemku do pôvodného stavu a jeho funkcie. Sady, vinice, pasienky či okolia stavieb bývajú vhodným priestorom pre rast náletových drevín a bylín. Rekultiváciou týchto plôch im prinavrátime pôvodnú funkciu. Každý pozemok je iný, preto je dôležité postupovať individuálne, vybrať správny a efektívny návrh postupu prác pre dosiahnutie požadovaného výsledku. Pre efektívnu a rýchlu likvidáciu porastov používame širokú paletu techniky od lesnej a mulčovacej frézy, štiepkovača, až po minirýpadlo. Viac informácii o technike nájdete v sekcii čestenie pozemkov.

Akreditácia

Partneri

Kontakt

Tree Care, s.r.o.

Lipová 64/1
Piešťany 921 01

Tel.: +421 904 385 430
E-mail: