Rez ovocných stromov

Aby ovocné stromy prinášali pravidelne plody, treba sa o ne postarať. Rez ovocných stromov prináša svoje ovocie.

Cieľom rezu ovocných stromov je tvorba plodov. Pre dosiahnutie pravidelnej a vyrovnanej úrody plodov je nutné strom pravidelne orezávať v správnom období, počas celej doby jeho životnosti. V našom tíme máme profesionálnych ovocinárov, ktorí sa venujú len orezávaniu ovocných drevín. Vďaka profesionálnej praxi pestovania ovocných drevín v produkčných a voľných extenzívnych sadoch dokážu navrhnúť ideálny spôsob rezu drevín pre dosiahnutie optimálnej úrody ovocia.

Akreditácia

Partneri

Kontakt

Tree Care, s.r.o.

Lipová 64/1
Piešťany 921 01

Tel.: +421 904 385 430
E-mail: