Výrub stromov

Výrub stromu v rizikových podmienkach je naša špecialita. Presnosť a bezpečnosť pri týchto prácach sú pre nás prioritou.

V prípadoch, kedy nie je možné strom vyrúbať bežným postupom zo zeme, vykonávame výrub lanovými technikami. Odborným a bezpečným spôsobom zabezpečujeme kontrolovaný výrub stromu v akýchkoľvek podmienkach. Využívame pri tom moderné lezecké postupy a vybavenie. Výrub prebieha postupným rozobratím stromu pomocou lán. V prípadoch, kedy je to ekonomicky efektívnejšie, využívame žeriavy a pracovné plošiny.

Akreditácia

Partneri

Kontakt

Tree Care, s.r.o.

Lipová 64/1
Piešťany 921 01

Tel.: +421 904 385 430
E-mail: