Výsadba stromov

Výsadbou stromov všetko začína. Kvalitne zrealizovaná výsadba ovplyvní náklady na rez stromov v dospelosti.

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o stromy je ich výsadba. Pri našich výsadbách vychádzame z našich skúseností z ošetrovania stromov lezeckými technikami. Navrhujeme vhodné druhové zloženie drevín pre dané stanovisko. Štandardne vykonávame bezplatne výchovný rez drevín pri ich výsadbe a aplikujeme symbiotickú mykorízu. Plánujeme zloženie výsadbového substrátu, uloženie kotviacich prvkov a protikoreniacich fólií.

Výsadba stromov

Akreditácia

Partneri

Kontakt

Tree Care, s.r.o.

Lipová 64/1
Piešťany 921 01

Tel.: +421 904 385 430
E-mail: